Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu Smolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Závěrečný účet 2022 - Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022

Zveřejněno od:30. červen 2023
Zveřejněno do:31. červenec 2024
Značka:ZU
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zverejneni
Verze:1
Stav:aktuální
Obsah vyvěšení:zprava-smolotely-2022.pdf