Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu Smolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné 2023

Zveřejněno od:30. duben 2024
Zveřejněno do:31. prosinec 2024
Značka:
Typ:Dokumenty
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:aktuální
Obsah vyvěšení:520_smolotely_vyuctovani_2023.zip