Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu Smolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Účetní závěrka 2023 - návrh

Zveřejněno od:3. červen 2024
Zveřejněno do:8. červenec 2024
Značka:
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:svešeno
Obsah vyvěšení:523_ucetni-zaverka_2023_navrh_podeps.pdf