Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu Smolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SMOLOTELY

Zveřejněno od:27. červen 2024
Zveřejněno do:31. červenec 2024
Značka:UP
Typ:Dokumenty
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zverejneni
Verze:1
Stav:aktuální
Obsah vyvěšení:535_541311_6_sv.pdf