SDH Smolotely

Sbor dobrovolných hasičů Smolotely má k 1.7.2012 42 členů.

V rámci sboru je zřízena 11 členná zásahová jednotka (zřizovatelem je OÚ Smolotely) Zásahová jednotka spadá do kategorie požární ochrany JPO V, která zasahuje do 10 minut v katastru obce. Naše jednotka disponuje výbavou potřebnou k zásahům: vozidlo Praga V3S cisterna, požární stříkačka PS 12, zásahové uniformy + ostatní drobná výbava (lopaty, sekery...)

Každoročně poměřujeme své umění a schopnosti s kolegy z okolních sborů v okrskové soutěži v hasičském sportu (okrsek č. 5 - Smolotely, Solenice, Pečice, Bohostice, Cetyně).

Sbor dobrovolných hasičů se pravidelně účastní akcí v obci, jako jsou brigády, stavění máje, hlídky při pálení čarodějnic, sběr kovového odpadu, pořádková služba při Rally Příbram, zajišťuje parkoviště při Makovské pouti, pořádá plesy a zábavy (více viz novodobá historie).

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.