Makovská pouť

Pouť na Makové hoře je největší poutí středního Povltaví a pravděpodobně celého příbramského okresu. Koná se každoročně na svátek P. Marie Karmelské 16.července (nebo první neděli po něm). Vždy byla navštěvována poutníky z okolí i ze vzdálenějších míst Čech i Moravy, dříve chodily na Makovou i procesí. Dnes se světské radovánky odbývají dole ve vesnici a v kostele na Makové se v poklidu slouží mše svatá.

Celá obec Smolotely se o pouťovém víkendu zaplní atrakcemi, houpačkami, střelnicemi a krámky s občerstvením a všemožným pouťovým zbožím. V posledních letech se obecní úřad snaží navrátit k původnímu duchu pouti, a proto jsou zváni tradiční výrobci a prodejci (řezbáři, kořenáři, kováři, pekaři domácích koláčků a perníků), kteří jsou u nás vítáni a jsou pro ně vyhrazena nejlepší místa podél hlavní ulice ve Smolotelích.

V pátek před poutí se hraje tradiční pouťové utkání místních ženatých pánů proti svobodným mládencům. Je hojně navštěvováno místními i přespolními fanoušky, kteří se této výjimečné akce pravidelně účastní. Toto utkání pravidelně zahajuje celé pouťové veselí v obci.

V místních pohostinstvích jsou pak každý večer od pátku do neděle pořádány zábavy a tancovačky s živou hudbou, hojností jídla i pití.