Draha a Dalskabáty

Místní část Draha

Součástí obce Smolotely je také místní část Draha. Draha leží na soutoku Líšnického a Stěžovského potoka. U soutoku obou potoků se nachází dubový hájek, který je tvořen několika desítkami dubů letních. Duby patří mezi nejstarší porost v celém katastru obce a ukazují nám složení původních porostů nížin před osídlením oblasti lidmi. Ještě na přelomu tisíciletí se zdálo, že se Draha postupně vyprázdní a zůstanou zde pouze chaty a chalupy na víkend, v posledních letech se ovšem přistěhovala řada mladých rodin a Draha opět ožívají a pomalu se rozrůstají.

 

Místní část Dalskabáty

Dalskabáty jsou částí obce Smolotely vzdálenou asi 2,5 km severozápadně od Smolotel. V matrikách z druhé poloviny 19. století byla ves uváděná pod názvem Dlaskov. Mapy druhého vojenského mapování ji uvádějí názvem Na Dalskabatech.
Přes Dalskabáty vede místní silnice mezi osadou Draha a vesnicí Radětice. Do Dalskabátů nejezdí žádná veřejná hromadná doprava, pouze pojízdná prodejna smíšeného zboží. Přes Dalskabáty protéká Sylinský potok, pravý přítok Stěžovského potoka.
U hlavní křižovatky ve vsi se nachází křížek s datací rokem 1891 na podstavci, u nějž jsou rozmístěny lavičky. Od roku 2011 je u křížku i informační nástěnka.

Nejvíce Dalskabáty proslavil Jan Drda, když sem umístil děj divadelní hry Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert, na jejíž motivy byl natočen i stejnojmenný film.