Turistické zajímavosti v okolí

Orlická přehrada

Přehrada Orlík je dalším ze stupňů Vltavské kaskády na území jižních Čech. Její hráz přehradila tok řeky Vltavy u Solenic v okrese Příbram. Své jméno dostala podle zámku, jenž kdysi čněl nad hlubokým údolím Vltavy a dnes se nachází jen pár metrů nad hladinou přehradního jezera. Přehrada byla budována v letech 1954 - 1961. V první etapě výstavby bylo připraveno zázemí pro budoucí stavbaře. V další etapě byl vybudován žlab, do něhož byla po dobu stavby hráze převedena voda Vltavy. Ihned potom započaly práce na vlastním tělese hráze. U paty hráze byla na levém břehu postavena hydroelektrárna se čtyřmi Kaplanovými turbínami. Na pravém boku hráze je ozubnicový výtah pro lodě, který nahrazuje plavební komory obvyklé na jiných přehradách. Jižně od hráze je na levém břehu přístav lodní dopravy po Orlické přehradní nádrži, která zajišťuje spojení hráze s Orlíkem nad Vltavou a s hradem Zvíkov. Orlická přehrada je v řetězu vltavských přehrad článkem největším, nejvyšším a nejmohutnějším. Její 450 m dlouhá hráz dosahuje v koruně výšky 91 m. Zadržuje jezero o ploše 2.732 ha, dlouhé na Vltavě 68 km, na Otavě 23 km a na Lužnici 7 km. Největší hloubka je 74 m. Jezero obsahuje 717 mil. metrů krychlových vody a je objemem zadržené vody největším v republice. Po koruně hráze vede silnice spojující Milevsko s oblastí Příbramska. Nedaleko Milína se pak napojuje na významnou silnici spojující Prahu s Píseckem a Strakonickem.

Zámek Orlík

Zámek Orlík se tyčí na skále nad Orlickým jezerem. Zámek se nachází na Písecku v Jihočeském kraji. Na zámku je téměř 150 místností včetně chodeb a přilehlých prostorů. Desetina z nich je upravena k prohlídkové trase. Interiér zámku je vybaven cenným nábytkem, obrazy, porcelánem, lustry, sbírkou zbraní, množstvím loveckých trofejí; sběratelé jistě ocení soubor vyznamenání a řádů, které získali předchozí majitelé za různé zásluhy. Návštěvníci mohou také částečně nahlédnout do soukromého křídla zámku, ve kterém je vše ponecháno tak, jak ho rodina v minulosti musela opustit. U zámku byl vybudován anglický park, ve kterém se nachází mnoho vzácných dřevin a také pseudogotická Schwarzenberská hrobka. Prohlídku zámku Orlík si lze zpříjemnit výletem lodí po hladině Orlické nádrže.

Hrad Zvíkov

Raně gotický královský hrad Zvíkov se tyčí na skalnatém ostrohu nad soutokem Vltavy s Otavou. Hrad je národní kulturní památkou, nacházející se v Jihočeském kraji. Zvíkov je druhou nejvíce vyhledávanou kulturní památkou na Písecku. Dominantou hradu je obranná kulatá věž a královský palác s arkádovým ochozem ve vnitřním nádvoří. Významná je také hradní kaple s nástěnnými malbami. Na hradě je umístěna expozice o jeho historickém vývoji.

Svatá Hora

Svatá Hora je významný barokní areál a poutní místo na vrchu (586 m) u Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Panny Marie, přestavěný a rozšířený v letech 1648–1673 za účasti architekta C. Luraga. K severnímu křídlu ambitů přiléhá klášter a od severozápadního rohu komplexu vedou do Příbrami kryté schody.

Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram vzniklo v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. V roce 2005 nabízí ke shlédnutí 36 stálých expozic situovaných v historických budovách Ševčinského, Anenského a Vojtěšského dolu v Příbrami na Březových Horách, na dole Drkolnov, v budově Mincovny v Novém Kníně, v barokním špýcharu v Prostřední Lhotě u Nového Knína, v Muzeu vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci a v Památníku Vojna - bývalém vězeňském zařízení z období komunistické diktatury. Součástí muzea jsou památkově chráněné objekty, dvanáct na Březových Horách, po jednom v Novém Kníně a v Prostřední Lhotě a šestnáct v lokalitě Vojna. Hlavní šachetní budova Ševčinského dolu z roku 1879, postavená ve stylu průmyslové architektury 19. století, byla navržena do seznamu technických památek UNESCO.

Zámek Březnice

Renesanční zámek Březnice je hlavní dominantou stejnojmenného města, nacházejícího se na Příbramsku ve Středočeském kraji. Zámek si částečně uchoval gotické opevnění. Zámecké fasády zdobí renesanční sgrafita, na nádvoří je arkádová chodba. K nejzajímavějším zámeckým interiérům patří velká renesanční jídelna s kachlovými kamny, zámecká kaple, zbrojnice, rytířský sál s kazetovým stropem a zejména Lokšanská knihovna, založená v roce 1558, která je nejstarší knihovnou klasického typu u nás. Na zámku je i galerie malíře Ludvíka Kuby. Zámek obklopuje renesanční zahrada, anglický park a bylinná zahrada. Na zámku se koná řada kulturních akcí včetně příležitostných koncertů.

Vysoká u Příbramě

Novorenesanční zámeček stojí na okraji anglického parku ve vsi Vysoká u Příbramě na Příbramsku ve Středočeském kraji. Na zámečku je možné si v expozici prohlédnout makety scén z Dvořákových oper a kostýmy hlavních postav opery Rusalka.

Vrškamýk

Rozsáhlé zříceniny kdysi významného královského hradu Kamýk, nazývaného také Vrškamýk nebo Hunec, stojí na nízkém návrší nad městečkem Kamýk nad Vltavou na Příbramsku ve Středočeském kraji. Kamýk byl typem hradu s plášťovou zdí a měl neobvykle pravidelný půdorys. Dochovaly se dosud vysoké nádvorní zdi hradního paláce se zbytky kaple a vstupní věže.

Okolí zříceniny bylo za přispění prostředků z evropských fondů upraveno ve stylu „návrat do středověku“. Zejména pro děti je zde vybudováno malé dětské hřiště, na kterém se mohou pohoupat na dřevěném koni, beranidle či kole. Mohou si zde vyzkoušet i svou orientaci v bludišti. Vedle vstupní brány je vybudována vyhlídková věž, z které je krásný výhled do okolí. Při nenadálém zhoršení počasí, nebo pro odpočinek, lze využít přístřešek s lavičkami a stoly vedle vyhlídkové věže. K hradní zřícenině, která je volně přístupná, byla zbudována naučná stezka s informačními tabulemi, které přibližují historii hradu a okolí. Vstup do hradních zřícenin je ze západní strany po dvou lávkách.

Milín

Severozápadně od obce Milín v lokalitě Slivice se nachází pamětní místo, kde se odehrávala poslední bojová operace II.světové války v Evropě. Ve dnech 9. - 11. května 1945 došlo ke střetu vojsk Rudé armády a místních partyzánských jednotek s uskupením německých vojsk SS. Dnes toto místo, kde přišlo o život 60 lidí, připomíná památník. K památníku vede silnice, místo je přístupné autem.

Dobříšský zámek

Rokokový zámek ve středočeském městě Dobříš je rozsáhlá trojkřídlá stavba s téměř čvercovým dvorem a zajímavým francouzským a rozsáhlým anglickým parkem při jižní straně. Nachází se ve východní části města naproti kostelu. Současná podoba zámku pochází z let 1745-1765, kdy byla Jindřichem Pavlem Mansfeldem uskutečněna rokoková přestavba. Až do 2. světové války jej vlastnil šlechtický rod Colloredo-Mansfeldů. V roce 1942 jej vyvlastnili nacisté a zámek sloužil jako sídlo říšského protektora. V roce 1945 jej získal československý stát a od této doby až do 90.let 20. století sloužil Svazu českých spisovatelů jako Domov spisovatelů. V roce 1998 byl navrácen potomkům bývalých vlastníků, rodině Colloredo-Mansfeldů. Zámek i parky jsou přístupné veřejnosti, anglický park celoročně bez vstupného. V zámku se mimo jiné nachází muzeum motocyklů a část sbírek městského muzea. Místní konírna je využívána pro svatby, zrcadlový sál je kromě honosnějších svateb (vč. celebrit) navíc využíván jako koncertní sál. V zámku se koná mnoho různých akcí, včetně části programu kulturního festivalu Dobříšské záření.

Památník Vojna

Vezeňský tábor Vojna byl vybudován německými válečnými zajatci v letech 1947 - 1949. Sloužil jako tábor pracovní - težba rud (stříbro, železo, uran). V 50. letech 20 stol. pak sloužil k věznějí politických odpůrců komunistické moci. U památníku je menší parkoviště, budova památníku je nově postavena, v jejich útrobách se nachází kinosál, kde můžete zhlédnou pár dokumentů a nástupu komunistů k moci až po jednotlivé příběhy vězňů - pěkné, pro děti nezáživné. Poté se vystoupá do nejvyšího patra, které je prosklené a nabízí se pohled na tábor zvrchu. Atmosféru úžasně doplňují strážní věže a vnější i vnitřní ploty tábora. Člověk může alespoň nachvilinku okusit pocit být uvnitř. Při představě, že se fáralo v 12 hodinových šichtách, 7 dní v týdnu s vyhlídkou třeba 20 let žaláře naskakuje husí kůže a zároveň respekt...

Vysoký Chlumec

Hrad Vysoký Chlumec stojí na vrcholu výrazného částečně zalesněného kopce nad stejnojmennou obcí, která se nachází na Příbramsku ve Středočeském kraji. Hrad Vysoký Chlumec si dodnes udržel charakter středověkého sídla. Hrad představuje nepravidelnou dvoupalácovou dispozici, obklopenou parkánem a hradbou. Ve zdech hlavního paláce jsou drobná gotická okénka a rekonstruovaná velká okna s kamennými kříži, krátká křídla zdobí psaníčková sgrafita. V zachované části východního křídla je kromě kaple i renesanční schodišťová věž s cibulovou bání. Dolní hrad spojuje s hradním jádrem hradba s gotickou bránou, v jihozápadním nároží je hranolová věž a obdélná budova z 15. století.

Skanzen Vysoký Chlumec

Skanzen Vysoký Chlumec – muzeum vesnických staveb středního Povltaví je pobočkou Hornického muzea Příbram. Je budován od roku 1999 a je ve stadium postupného rozvoje a rozšiřování. Je umístěn v severní části Vysokého Chlumce v údolí Libíňského potoka, při silnici do Ústupenice. Do skanzenu jsou postupně přemisťovány stavby lidové architektury, kterým by v původních místech hrozil zánik. Výstavba byla zahájena v roce 1999, v roce 2002 byl zpřístupněn první objekt. Jako první byl v roce 2000 převezen a znovu sestaven historický dům z Obděnic, v roce 2009 již stojí tři roubené domy, čtyři špýchary, jedno hospodářské stavení, vodní pila, kolna, dva včelíny, sloupový holubník, dva kříže, jeden milník a množství mobilních artefaktů vystavených v interiérech. V konečné fázi má být ve skanzenu 20 až 25 historických budov.

Zalužany

Zámek je mohutná obdélná stavba s mělkými rizality v osách delších průčelí. Ke kratším bočním stranám se připojují krátká křídla, v jednom z nich je kaple sv. Maří Magdaleny, ve druhém jsou arkády s lodžií a balkónem v patře. Hlavní průčelí je členěno lizénami. Na střeše zámku stojí věžičky. Zámek byl vybudován pravděpodobně za Josefa Koce z Dobrše kolem poloviny 18. století na místě starší tvrze. Od roku 1802 patřil zámek Schwarzenberkům. V 19. století byl zámek nově upraven.

Hluboš

Zámek Hluboš je klenotem stejnojmenné obce na Příbramsku ve Středočeském kraji. Zámek je jedno až dvoupatrová budova se třemi křídly, stojící v mírném svahu, obklopená anglickým parkem. Fasádu člení bosáž, pilastry, římsy a okenní štíty, nad střešní římsou jsou atiky s balustrádou a obloučkovými štíty. Ve spojovacím východním křídle bývala zimní zahrada a kaple sv. Kříže s kryptou. Střední trakt vyplňuje velký koncertní sál se dvěma pozdně barokními krby. Rozsáhlé valeně zaklenuté sklepy pod západním křídlem zřejmě pocházejí z původní tvrze. Veřejnosti přístupná expozice zahrnuje Masarykovu pracovnu, salonek věnovaný CH. Masarykové, její rodině, životu a dílu s důrazem na vztah k B. Smetanovi, jídelnu s dokumenty o historii zámku, lovecký salonek a velký koncertní sál. V galerii TGM se pořádají sezónní výstavy.