Znak a prapor obce

Obec Smolotely má svůj znak od 8. února 2006 kdy jej schválil podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Kompozice představuje Smolotely jako ves kdysi svobodných lučištníků (šíp – střela), kde měli svůj majetek především vladykové ze Smolotely (třikrát dělená pravá část štítku a listu vlajky), která však byla zpočátku majetkem arcibiskupského příbramského panství (barvy černá a zlatá ze znaku biskupství, uplatnění zlaté též ukazuje na významné středověké naleziště zlata a jeho těžbu v okolí Smolotel). Nevýznamnější novověké dlouhodobé majitele vesnice, stavebníky zámku a kostela na Makové hoře, Chanovské z Dlouhévsi, připomíná klenot jejich erbu (z turnajové přilby vypínající se kůň) stejně jako barvy modrá a stříbrná. Poutní kostel, který nechali počátkem 18. století postavit, prezentují atributy jeho patronů (hvězda a kříž). Obecní vlajka kopíruje obecní znak.

znak Smolotely