Elektronická podatelna

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Smolotely datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.

Takto doručené elektronické podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení. Odesílatel, je-li znám, bude vyrozuměn informační zprávou.

 
 
 
* Vyplňte všechny takto označené položky.
** Stačí vyplnit pouze jeden z uvedených kontaktů.