Současnost obce

Smolotely patří k vesnicím, kde se stále v hojném počtu udržují různé výroční obyčeje a zvyklosti. Probíhají zde oslavy Nového roku s ohňostrojem. Po Novém roce chodí po vesnici Tři králové (tradiční charitativní sbírka). Masopustní období ukončuje průvod masek, který se zastaví a poveselí v každém stavení. Nejvýznamnějším svátkem jara jsou Velikonoce - na Velikonoční pondělí koledují chlapci ze vsi s pomlázkami. Neodmyslitelnou součástí jara je také pálení čarodějnic či stavění máje. V červenci (na, a nebo po svátku Panny Marie Karmelské) je ve Smolotelích tradiční pouť - více viz záložka Makovská pouť. V zimě pak vesnici čeká obchůzka čertů na Svatého Mikuláše. K Vánocům a zvykům s nimi spojenými patří také již tradiční štědrovečerní zpívaní koled u vánočního stromu na návsi doprovázené místními trubači. Další dnes již tradiční akce jsou lednový myslivecký a únorový hasičský ples, pouťové fotbalové utkání místních ženatých proti svobodným či posvícenská zábava.