Turistické zajímavosti v obci

Maková – barokní kostel

Kostel nad vsí je vystavěn v barokním slohu (dokončen roku 1722) architektem Carlem Antonio Canevallem. Na stropech kostela jsou například malby čtyř evangelistů od Josefa Bosáčka (přítele Mikoláše Alše) Dnes je celý kostel zrekonstruován a podrobněji se o historii dočtete v samostatné záložce Maková – poutní místo

Socha Sv.Jana Nepomuckého

Socha Sv. Jana Nepomuckého se nachází na návsi obce. Autor díla není znám - bylo dovezeno z nejmenované pražské dílny 16. 5. 1834 (datace dle Pamětní knihy). Jedná se o typ sochy Sv. Jana Nepomuckého dle Rauchmillerova modelu z r. 1681, který vyřezal v r. 1862 Jan Brokoff a pro pražský Kamenný most odlil do bronzu r. 1883 Wolf Hieronymus Herold v Norimberku. Součástí sochy je erb Hennigerů ze Seeberga jejichž nákladem byla socha r. 1834 ve Smolotelích postavena. Socha i erb prošli v roce 2012 restaurováním provedenou pí. Monikou Málovou Švecovou.

Zámek

Pozdně barokní zámek se nachází v samém středu obce. Nejprve byl gotickou tvrzí, v letech 1706–1732 přestavěna na barokní zámek. Za druhé světové války byli majitelé zámku deportováni do Osvětimi a zámek byl zestátněn. V období komunismu se zde konaly kulturní akce, byla zde školka, kanceláře obecního úřadu i doktor. Dnes vlastní zámek restituent. Více v záložce zámek, pivovar.

Komín parního mlýna

Budova samotného parního mlýna je již zbourána, ale zachoval se ojedinělý cihlový komín viditelný zdaleka (cihly na jeho stavbu byly vyrobeny na zakázku, což zajistilo vysokou přesnost zdiva). Dnes se opodál nachází chladící rybníček a obytný dům. Komín je jeden ze dvou architektonických unikátů v ČR. Komín nad omítnutým podstavcem nepřechází klasicky hned do dříku (těla sloupu), ale nachází se zde výrazný dekorativní zděný prstenec, který je právě tím unikátem vyskytujícím se jen u dvou komínů, a to u pivovaru v Milíně a u mlýnu ve Smolotelích.

Pivovar

První zmínka je z roku 1605 jako zámecký pivovar. Výroba v roce 1870 činila 15 000 hektolitrů za rok. Už téměř od počátku k pivovaru náležela vlastní chmelnice. Pivovar zanikl v počátečním období 1. světové války (zabavení měděných kotlů na vaření piva). Dnes je pivovar zrekonstruován a funguje jako Pension Smolotel. Více viz záložka Pension Smolotel

Naučná stezka

Naučná stezka provádí návštěvníky okolím obce Smolotely, která se nachází 3,5km severozápadně od hráze Orlické přehrady. Její celková délka je 6,5km. Trasa není fyzicky náročná, těžší je jen výstup na Makovou horu, dominantu této krajiny. Trasa naučné stezky má dohromady 7 zastavení, která se zabývají významnými historickými památkami a také přírodou, která je tu opravdu krásná. Stezka není jednotně oborově zaměřená a zabývá se: historii Smolotel a okolí, botanikou, geologii, proměnou krajiny z hlediska vývoje cest, ploch lesů, sakrálních staveb a zástavby a vlivu důlní činnosti. Jsou to zastavení:

  • 1. Tabule – Smolotelská náves
  • 2. Tabule – 20. století ve Smolotelech
  • 3. Tabule – Důlní činnost ve Smolotelech
  • 4. Tabule – Maková hora
  • 5. Tabule – Vývoj krajiny v okolí Smolotel
  • 6. Tabule – Mlýnská soustava na Líšnickém potoce
  • 7. Tabule – Draha

Stezka začíná ve Smolotelech, kde také končí. Prohlídka zabere okolo 2 hodin. Její trasa je kompletně vyznačena značením klubu českých turistů (bílý čtverec se zelenou úhlopříčkou). Stezku vytvořila skupina studentů gymnázia Přírodní škola v Praze Letňanech ve spolupráci s obyvateli Smolotel za podpory nadace Vodafon ČR v červenci roku 2009. Více na www.stezky.info