Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu Smolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026

Zveřejněno od:28. prosinec 2023
Zveřejněno do:31. prosinec 2024
Značka:RO
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:aktuální
Obsah vyvěšení:502_strednedoby-vyhled_2025-2026_schvaleny-podpis.pdf